Drop Dead Alexander
Drop Dead Alexander
Live Your Life At The Max.
  • Me: *during sex* ....i think i hear someone coming....
  • girl: ....who?
  • me: MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE *bust nut*
125,561 notes

its-a me twerkio

image

(Source: koppaiprincess, via trait)

286,660 notes